Gyula
Gyula első írásos említése talán egy 1214-re datált, de 1313-ban íródott oklevélben maradt fent, Julamonostora néven. Egy Gyula nevű főúr alapította az itteni monostort. Bár egyesek szerint ez a közeli Gerlára vonatkozott, a gyulai ferences kolostor később épült, korábbit még nem találtak a régészek. A Gyula személynév eredetileg a fejedelem utáni rang volt, fővezér. A török eredetű szó jelentése: fáklya. Őseink, Árpád népe a X. században benépesítette a környéket, az egykori téglagyárnál 94 honfoglaláskori sírt tártak fel 1941-ben, számos gazdag mellékletűt, és sok fegyverest. Ezüst tausírozású kengyelek kerültek elő többek között a Vármegyeháza udvarából. Szent István korabeli sírokat tártak fel Gyula Fövenyesen. Gyula Szeregyházán kora Árpádkori templom alapjait és 251 Árpádkori sírt tártak fel a Szent László korától IV. Béla koráig tartó időszakból. E település végét valószínűleg a mongoljárás jelentette.
 A mai város magja a XIII. században keletkezett. Vára a Fehér-Körös mocsaras árterületének egy kissé kiemelkedő szigetén épült. A vár legrégebbi téglából épült részei, az öregtorony és a rövidebb palota a XIV. században létesültek a Losoncziak idejében. A belső vár többi részét a Maróthyak építették a XV. században. A várat egy bástyákkal erősített külső várfal vette körül. Gyula a XV. században Békés helyett vármegyeszékhely lett. Mohács után a várat külső palánksorokkal vették körül és megerősítették. A török 1566-ban a Pertaf pasa vezette hatalmas sereggel 9 heti ostrom után foglalta el, miután a Kerecsényi László vezette védőknek elfogyott a vizük és az élelmük. A Heister tábornok vezette egyesített seregek 1695-ben foglalták vissza. Gyula a 128 éves török megszállás alatt elnéptelenedett, Harruckern János György 1720-ban német és tót telepesekkel népesítette be. A XVIII.-XIX. századokban két részből állt, Német-Gyulából és Magyar-Gyulából.
1849 augusztus 23-án itt tette le a fegyvert a cári orosz csapatok előtt 1300 honvédtiszt, közöttük 9 aradi vértanú.
Gyula kedves, hangulatos kis fürdőváros, számos egyéb látnivalóval, képtárakkal, kastéllyal, múzeumokkal. A várban is múzeum van, főként törökkori fegyverek, használati tárgyak és bútorok láthatók. / Fotók: 2006./ Újabb fotók a kolostor romról, a kastélyról, múzeumról, a városról új oldalon, itt érhetők el: http://www.magyarorszag-szep.hu/Gyula2/index.html

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Főoldal:  www.magyarorszag-szep.hu /