Zirc
Zirc első fennmaradt írásos említése: 1238: Scyrch, valószínűleg személynévi eredetű. A Bakony jórészt lakatlan erdőségében a zirci ciszterci apátságot 1182-ben alapította III. Béla királyunk. A monostor és a templom több évtizeden át épült, romanikus, román stílusban. Egy 1200 körüli vésett kőtábla tanúsága szerint III. Béla fia, Imre király is támogatta az építkezést. A török időkben, Buda eleste után az utolsó szerzetesek és a lakosok is elhagyták Zircet, 150 évre lakatlanná vált. Az Apátság könyvtára, iratai is megsemmisültek, az épületek romossá váltak. A XVIII. században Sziléziából jött szerzetesek építettek új templomot és kolostort barokk stílusban, a régit teljesen elbontották, csak egy pillért hagytak meg, erre Szent Imre herceg szobrát helyezték. 1950-ben a kommunisták feloszlatták a szerzetesrendet, Endrédy Vendel zirci apátot bebörtönözték. 1990-ben kezdték meg újra működésüket, a zirci épületek nagy része 2002-re került vissza a rend tulajdonába. A középkori templom alapjait még 1913-ban feltárták a ciszterciek, de konzerválásukra csak az elmúlt években került sor. Az újkori barokk templom és kolostor felújítása jelenleg is folyik. / Fotók: 2012./    

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /