Visk
Visk első írásos említése 1281-ből maradt fent: Vysk, Visk. A név délszláv eredetű, magyar névadású. / A települések személynévi névadásának szokását még a sztyeppéről hozták őseink./ Ekkor adományozta IV. Kun László királyunk az ekkor már szászok lakta birtokot a Hont-Pázmány nembeli Mikónak és Csépánnak. Ők építették Visk várát a mai várostól 6 km-re lévő várhegyen. A korábban Ugocsa vármegyéhez tartozó vár 1300-tól királyi vár és Máramaros vármegye székhelye lett. Valamikor a 14. század második felében pusztulhatott el, már romjai sem találhatók. Visk Károly Róbert királyunk alatt koronaváros lett, ekkor épült mai gótikus református erődtemploma is, valószínűleg egy korábbi templom helyén. Korábban zsindely fedte és tornya négy fiatornyos volt. Középkori freskóit meszelés takarja. Nagyon szép a 18. századi festett deszkamennyezete, melyen ismét ott van az angyalos címer. A fa harangláb a 18. században épült. 1656-ban II. Rákóczi György erdélyi fejedelem Visken tartott országgyűlést, itt határozták el a később balul sikerült lengyelországi hadjáratot. 1657-ben fel is égették a lengyelek. 1717-ben a krími tatárok pusztították el a várost, erődtemplomát is felgyújtották. Az 1848-49-es szabadságharc után a habsburgok végleg megfosztották koronavárosi kiváltságaitól.

Trianon előtt 3871 magyar lakosa mellett csak 831 ruszin és 128 német lakott a városban. 1918-ban először a románok, majd a csehek pusztították. A cseh uralom az immár határmenti városka számára a magyarságtudat üldözését hozta. Visk 1939 március 16-án került vissza Magyarországhoz. 1943-ban az első világháborús hősök emlékére Turul-emlékművet emeltek a Viskiek a város főterén. Az emlékművet az 1944-ben bevonuló szovjetek lerombolták, de 2006-ban a viskiek ismét felállították. / Jellemző a kárpátaljai emberek toleranciájára, hogy a Turul-emlékmű és az ötágú csillagos emlékmű "jól megfér" egymással a főtéren./ Az oroszok 1944-ben 286 magyart hurcoltak el "málenkij robotra", közülük 95-en nem tértek vissza. Visk 8100 lakosából 3700-an magyarok. / Ott jártunkkor a református templomban éppen egy esküvő kezdődött, jó érzés volt, hogy a templom körül mindenfelé csak magyar szót hallottunk./         

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a főoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu /