Sümeg
Sümeget először 1292-ben ill. 1301-ben említi fennmaradt okirat: Symeg. A név valószínűleg Somogyvárhoz hasonlóan a magyar som szóból származik. A környék az ókorban és a római időkben is lakott volt, őskori kovakőbányát ill. római katonai tábort és lakóépületeket tártak fel a régészek. A város területén háromhajós ókeresztény bazilika is volt. A várhegyen a hagyomány szerint már Koppány idejében is volt valami erődítés, talán fából ? A sümegi birtokot valószínűleg Szent István adományozta a veszprémi püspöknek. A kővár magja minden bizonnyal a mongoljárás után épült. A szabálytalan sokszög alakú vár a teljes platón a 15. században épült ki. Mátyás király halála után a várat Vitéz János püspök átadta Habsburg Miksának, de Kinizsi Pál 1491-ben visszafoglalta Nagyvázsonnyal együtt. A török időkben megnőtt a vár és Sümeg jelentősége, 1544-ben ugyan rövid időre el is foglalták a törökök, de rövid időn belül visszakerült. Veszprém elvesztése után, 1552-től közel 200 éven át itt volt a Veszprémi püspökség székhelye. A 15 éves háborúban Bocskai hajdúi foglalták el csellel, de csak rövid időre. 1620-ban Bethlen Gábor fejedelem csapatainak harc nélkül átadta a várőrség. 1664-ben a Szentgothárdi csatából visszavonuló vesztes török hadak felgyújtották a várost és a várat, de Sennyei János püspök rövid idő alatt helyreállította, s a város is hamar újjáépült. A Rákóczi szabadságharc alatt a védők ismét önként átadták a várat Béri Balog Ádám és Sándor László kurucainak. Fontos Dunántúli központja volt a kuruc hadaknak. 1709-ben Heister tábornok foglalta vissza az osztrák császárnak. 1713-ban az osztrákok hadgyakorlat ürügyével felgyújtották, ettől kezdve a tetők nélkül romlásnak indult. 1957-64 között történt a régészeti feltárás és helyreállítás.

A várat magánvállalkozó üzemelteti, jól. Számos programmal, várjátékokkal, és minőségi szálláshelyekkel várják a turistákat, s jó karban tartják a várat. http://www.sumegvar.hu/a-sumegi-var  

A kedves, barátságos kisvárosban számos egyéb látnivaló is van: Ősember bányája múzeum, Ferences templom és kolostor, Püspöki palota, Kisfaludy Sándor szülőháza, Nyereg és lószerszám múzeum, Fazekas múzeum, Bor-múzeum, Huszármúzeum a Váristállóban, stb. / A vár egész évben, de a múzeumok egy része csak tavasztól őszig látogatható./      

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a főoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu /