Siklós
Siklós első fennmaradt írásos említései: 1191-1251: Suklos, Soklos. A név eredete tisztázatlan. Ekkor a Kán nembeli Siklósiak birtoka, akik nevüket már a birtokról vették fel. Ők építették a vár legkorábbi részeit a tatárjárás után. 1387-1394 között a Pásztói, 1394-től a Garai családé. A nagyhatalmú Garaiak jelentősen kibővítették a várat, ekkor épült a ma is álló gótikus kápolna is. 1401-ben az ellenlábasok által Budán elfogott Zsigmond királyt júniustól októberig Siklóson tartották fogságban. Garai Miklósnak sikerült az elégedetlen főurakat kibékítenie Zsigmonddal, s hálából a király kinevezte nádornak. A Garaiak kihalása után Korvin János, Both András, majd a Perényiek birtokolták. Perényi Imre nádor tovább bővítette a várat, ekkor épült a reneszánsz barbakán, kapuvédő bástya is. A nádor özvegye, Kanizsai Dorottya és várnépe temették el a mohácsi csata halottait. A törökök 1543-ban 3 napi ostrom után foglalták el a várat, a magukat megadó védők nagyobb részét hitszegően megölték. A Badeni Lajos vezette csapatok 1686-ban foglalták vissza. A habsburg kincstár rögtön rátette kezét, s I. Lipót először Caprara császári tábornoknak, majd a habsburg párti Batthyányaknak adományozta, ekkor épült fel a ma is látható várkastély. A Rákóczi szabadságharc alatt Bottyán generális foglalta el rövid időre. Batthyány Kázmér a Kossuth kormány külügyminisztere volt, ezért az osztrákok elkobozták, s csak az 1860-as általános amnesztia után adták vissza a Batthyány családnak. 1873-tól a Benyovszky családé, tőlük vásárolta meg 1943-ban a kormány üdülőnek. A várat régészetileg feltárták és helyreállították az 50-es, 60-as években, most ismét felújítanak bizonyos részeket. A belső vár és a kastély 2010 márciusától lesz újra látogatható.

A török időkben Malkocs Bej dzsámit építetett, melyet a 1969-1993 között kibontottak az átépítésekből és helyreállítottak. Tavasztól őszig látogatható. A rk. plébániatemplom 1333-ban már bizonyosan meg volt, az ágoston rendi kolostor kegyúri templomaként épült. Többször átépítették, 15. századi falfestmények láthatók a szentélyében. Az itt talált vörösmárvány sírkő valószínűleg Garai Miklós nádor sírkövével azonos. / Fotók: 2009./      

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /