Sárospatak
Sárospatak, a "Bodrogparti Athén",hangulatos kisváros a Bodrog partján. A 12. században még Ketelpataka néven szerepelt oklevelekben. A Ketel ótörök eredetű szóból lett személynév. A hagyományban fennmaradt Retel vitéz valószínűleg Ketellel azonos. Később az előtag elkopott, Patak, majd a környező mocsárról kibővült, Sárospatak. Hagyomány szerint első várát, erődítését még I. András építtette. Annyi bizonyos, első kővára a tatárjárás után épült. A ma is álló Vöröstoronyt, lakótornyot Perényi Péter koronaőr, temesi ispán, 1526-ban erdélyi vajda, építette 1534-37 között, valószínűleg a korábbi, kisebb kővár, lakótorony felhasználásával. A palota építését fia, Perényi Gábor fejezte be 1563-ban. A Perényiek építették a mintegy 200 x 400 m-es, sarokbástyákkal és szárazárokkal erősített külső várat is. 1573-tól Dobó István, az egri hős tulajdona. 1605-ben Bocskai fejedelem foglalta el. 1608-tól a Lórántffy családé. 1517-ben Lórántffy Zsuzsanna hozományként lesz a Rákóczi birtokok része. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem tovább erősítette a várat, s birtokközponttá tette. A Wesselényi féle összeesküvés miatt Lipót habsburg császár elkobozta és császári csapatok szállták meg. A kuruc mozgalmak idején többször gazdát cserélt, Thököly fejedelem is birtokolta, ill. a Hegyaljai felkelés idején Tokaji Ferenc is elfoglalta. I. Lipót parancsára a császáriak a várfalakat felrobbantották. II. Rákóczi Ferenc fejedelem a szabadságharc elején gyakran tartózkodott Patakon, a kastélyt is rendbehozatta. A szabadságharc leverése után több német eredetű birtokosa volt. A vár jelenleg múzeum.

 Sárospatak városi kiváltságjogait Zsigmond királytól, vásártartási jogokat Mátyás királytól kapott. A város a reformáció egyik fellegvára volt, Református kollégiumát 1531-ben alapították. A vár környéki utcák régi házai a középkort idézik.

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a főoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu /