Rezi
Rezi első fennmaradt okleveles említése 1236: Rezi. A régi magyar rez szó jelentése hegygerinc emelkedő része, fennsík, tisztás. Ekkor a zala vármegyei ispán alá rendelt királyi szolgák lakták. A vár magját, a lakótornyot a Pécz nembeli Apor és Lukács építették az 1290-es években. Apor halála után a Zágráb felé vezető fontos út melletti Rezit Tátikával együtt Károly Róbert királyunk vette birtokba, s a Balatonfelvidéki várakat bővítette. 1360-1397 között a Lackfiaké, akik tovább építették, bővítették. Ezt követően birtokolta Zsigmond király, a veszprémi püspök, majd zálogjogon a zágrábi püspök. / Zsigmond király, később németrómai császár is, örökké pénzavarral küszködött, s gyakran zálogosított el királyi birtokokat, többek között a Szepességet is./ 1427-től a Pethő családé. 1490-ben Habsburg Miksa több más várral együtt elfoglalta, de Kinizsi Pál már 1391-ben visszafoglalta. Buda 1541 évi elfoglalása után Rezi is része lett a dunántúli végvárrendszernek. A falut a török többször felégette, de a vár nem került török kézre. 1578-ban III. Pethő János meghalt, fiai már nem törődtek a várral, a rossz állapotba került várat 1589-ben elbontották a keszthelyi katonák, hogy ne kerüljön török kézre. A Rezi birtok a 18. század közepétől 1945-ig a Festeticsek tulajdona, jobbágytelepülése volt.

/ A várrom helyreállítása folyt mikor ott jártunk, szép a kilátás. A pár hagyományos papírképet 2002-ben készítettem./

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /