Podolin
Podolin nevét valószínűleg sokan Krúdy Gyula "A podolini kísértet" című regényéből ismertük meg. Krúdy Gyula az itteni piaristáknál végezte a gimnázium első négy osztályát. A szepességi település neve szláv eredetű, podol = lapály, völgy. Az Árpádkorban határőrhely volt, a tatárjárás után Kunigunda, IV. Béla leánya építtette újra mint saját birtokát német telepesek által. 1292-ben már városfal védte és városi kiváltságjogokkal rendelkezett. 1412-től szabad királyi város, de ezt követően Zsigmond király a másik 15 szepességi várossal együtt elzálogosította Lengyelországnak. 1772-ben került vissza Magyarországhoz. Várából már semmi sincs, a városfalból látható egy bástya és néhol városfalak. Gótikus plébániatemploma a 13. században épült, freskói 14. századiak. Reneszánsz, pártázatos harangtornya 1659-ben épült. A városháza 16. a főtéri házak nagy része 17. századi. Kéttornyú piarista temploma 1651-ben épült, de 1762-ben barokk sisakot kaptak a tornyok. / 1910-ben 162 magyar, 681 német és 657 szlovák lakója volt a ma 2900 fős szlovák településnek./      

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /