Pécs
Pécs környékén az ókorban a pannon és a kelta törzsek is megtelepedtek. A rómaiak a 2. század elején alapították itt Sopianae városát, melynek latin neve a kelta sop = mocsár szóból eredhet. A 4. században keresztények lakták, az ókeresztény sírkamrákat és a templomok alapjait a közelmúltban tárták fel, a világörökség része lett. Az 5. században a germánok, gótok és a hunok fennhatósága alá került Pannónia is. Őket a germán longobardok követték, akik 572-ben elvonultak, önként átadták a területet a gepidákat legyőző félelmetes avaroknak. Az avarok eltűrték a szlávok beszivárgását a Kárpát medencébe. Az Avar Birodalmat a frank hadjáratok törték meg, a Dunántúl frank uralom alá került. Egy 871-ben kelt frank iratban Pécs neve Quinque Basilicae = Öt Bazilika néven fordul elő.

Árpád honfoglaló magyar népe avar-szláv keverék népességet találhatott Pécs környékén. Pécs magyar neve először egy 1235-ben kelt oklevélben maradt fent: Pech azaz Pécs formában. A név eredete bizonytalan, bár Pécs nevének különböző nyelveken is előforduló öt templom neve valószínűsíti a délszláv, krainai, horvát-szlovén, pecs = öt eredetet.  Német neve is: Fünfkirchen, Öttemplom. Lehetséges a török pecs = kemence és a délszláv pecs = kemence, kályha, magányos szikla szavakból való eredet is.

Szent István királyunk 1009-ben alapította a pécsi püspökséget, amely Baranya megye egyházi központja lett. Krónikáink szerint korábbi székesegyháza Orseoló Péter király idejében épült, bár püspökségi templomnak már Szent István idejében lennie kellett. Orseoló Pétert itt temették el. 1064-ben leégett, s ezt követően épült fel a mai székesegyház, amely többször megrongálódott a háborús időkben. Utoljára 1962-63-ban restaurálták.

A püspökség már a korai időkben erődített lehetett, de kővára, a püspökvár valószínűleg a tatárjárást követően épült. A külső vár, bástyákkal erősített városfalak a 14. században épültek. A várost felgyújtották, de a várat sikertelenül ostromolták a törökök 1526-ban és 1541-ben. Ekkor Athinay Simon védte sikerrel Szulejmán 50.000 fős serege ellen. 1543-ban került török kézre, 1686-ban foglalta vissza Bádeni Lajos őrgróf. A habsburgoktól rövid időre Vak Bottyán generális kurucai foglalták el 1705-ben. A török időkből megmaradt két dzsámi és egy minaret.

A törökök által felégetett, lakatlanná vált Pécsre német telepesek és délszlávok, valamint visszatelepülő magyarok költöztek a 18. században. A belváros mai épületeinek többsége a 19. században épült. Számos látnivaló van, műemlékek, múzeumok, többek között a Zsolnay Kerámia múzeum, a Csontváry múzeum, stb. Pécs 2010-ben Európa fővárosa. / A kevés hagyományos fényképet 2000-ben és 2003-ban készítettem./           

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.    / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /