Pannonhalma
Pannonhalmán épült fel legkorábbi bencés apátságunk. A 10. századi fejedelmi udvarház helyén még Géza fejedelem telepítette le a bencéseket, 996-ban. A Szent Márton hegyen létesült első épületegyüttes felszentelését Szent István király 1001-ben kelt adománylevele datálja. Első apátja Szent Asztrik volt, aki kieszközölte Szilveszter pápától a koronát István számára, pécsváradi apát is, majd püspök, kalocsai érsek. A Pannonhalmán állt egykori római települést Sabariával azonosították, maguk a szerzetesek is, bár valójában Szombathely volt. Szent Márton toursi püspök született Savariában, s az ő tiszteletére szentelték az apátságot. A monostort már az építés idején erős falakkal és árkokkal vették körül. A hagyomány szerint 1241-ben bár a falu elpusztult, az apátságot 40 szerzetes sikerrel megvédte a tatár portyázók ellen. A tatárjárás után újjáépült az apátság és újratelepült a falu, valamint számos birtokkal gyarapodott a monostor.

A török időkben a monostort végvárrá alakították át, többször is török kézre került. A szerzetesek 1586-ban elhagyták,de már 1638-ban visszatelepültek. A jelenlegi templom az apátság 3. temploma, bár egyes részek a korábbi periódusokból maradtak meg, így az első, 12. századi átépítésből is jelentős faldarabok maradtak fenn. A román, gótikus és barokk stílusjegyek egyaránt fellelhetők az épület együttesben. A jelenleg is működő apátságnak mintegy 400.000 kötetes, számos ritkaságot tartalmazó könyvtára van. Oklevéltárában számos Árpádkori eredeti oklevelet őriznek, ezek közül legrégebbi az apátság 1001-ben kelt alapító levele Szent István királyunk aláírásával. Itt található legkorábbi nyelvemlékünk, a Tihanyi apátság 1055-ben kelt alapító levele is, I. Endre-András királyunktól. A monostor főbb részei vezetővel látogathatók.

A monostor közelében áll a millenniumi emlékkápolna, melyben Aba-Novák Vilmos freskó is látható. A közelben áll a Boldogasszony kápolna is, amely a 18. században épült a nem magyar ajkú betelepülők plébánia templomának. Altemploma ma is a szerzetesek temetkező helye.

Pannonhalma neve a nyelvújító Kazinczy Ferenc levelezőtársa, Guzmics Izidor apát névadása, Széphalom mintájára, Pannonhalma. 1965 óta Győrszentmárton helyett ez a település hivatalos neve.  / Fotók: 2010./ 

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /