Muhi
Muhi kedves kis falucska a Sajó folyó mellett. Nevében a moha szó rejlik. 1241 április 11-én itt zajlott a mongolok, tatárok elleni ütközet, melyben a tatárok, Batu kán vezetésével legyőzték IV. Béla király seregét, s az ezt követő egy éven át  óriási pusztítást végeztek országunkban, főként a Dunától keletre eső részeken. IV. Béla király az Adriáig menekült, egy szigeten, Trau várában talált menedéket. A tatárok 1242-ben elvonultak az Al-Dunához, a maradék sereg és a lóállomány ellátását itt már nem tudták biztosítani. A csatát a tatárok a régi sztyeppei cselfogásokkal nyerték meg, szinte "lemásolták" honfoglaló őseink Brenta folyónál az itáliai király, Berengár felett 899-ben aratott győzelmét, csalogatás, folyón átúsztatva átkarolás, bekerítés, stb. Sajnos IV. Béla király birtok visszavételi politikája miatt nagyon népszerűtlen volt az ekkor már jelentős arisztokráciánál, sok nemes egyáltalán nem csatlakozott katonáival a magyar sereghez, a had zömét a templomos lovagok és az egyházi vezetők és katonáik alkották. Másrészt csak minimális besenyő könnyűlovassága volt, mivel a pesti kereskedő népség a már korábban betelepített kunok vezérét, Kötöny királyt megölték. Ezt követően a kunok kivonultak az országból, hiányoztak a magyar sereg oldaláról.

/ A tatárok megalapították a Krími tatár kánságot, s onnan még sokszor, többnyire a török szultánok felkéréseire, támadták országunkat, főként Erdélyt. A kunok egy részét IV. Béla visszacsalogatta, más részük a felszivárgó vlachokat, oláhokat szervezte néppé. Telepedtek le Dobrudzsában is, s a krími tatárok közé is jócskán. Sőt az Egyiptomban testőrséget adó, majd Egyiptomot irányító mamelukok is nagyrészt kunok voltak. Országunkban a XVII. századra nyelvileg beolvadtak a magyarságba, de identitásukat a mai napig őrzik: http://www.magyarorszag-szep.hu/Karcag/index.html  , http://www.magyarorszag-szep.hu/Kiskunhalas/index.html , http://www.magyarorszag-szep.hu/Kiskunfelegyhaza/index.html , az egykori szkíta-alánok utódai, a jászok is ekkor települtek le az Alföldön: http://www.magyarorszag-szep.hu/Jaszbereny/index.html ./  

IV. Béla a tatárok kivonulása után újjáépítette az országot. Felhagyott korábbi birtok visszavételi politikájával, sőt engedélyezte, ösztönözte magánvárak, kővárak építéseit, és a királyi engedély nélküli vlach, szláv, germán, stb. betelepítéseket. Számos kővárat építtetett királyi költségen is, így például felesége ékszereinek árából épült fel az új központ, a Visegrádi Fellegvár. A pesti polgárokat átköltöztette Budára. Muhi falu a tatárjárás után és a török időkben is elnéptelenedett, de mindig újra települt. Az emlékhelyet 1991-ben létesítették egy mesterséges dombon, sok-sok kereszttel mint a "Magyarság Golgotáját". / Fotók: 2014./                       

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni.  / Nyitóoldal: www.magyarorszag-szep.hu  /