Borsova, Mezővári
 Borsova 10.-11. században épült földvára az egykori Borsova vármegye székhelye, várispánság és esperesi székhely volt. Borsova vármegyét még Szent István alapította, a nagy kiterjedésű vármegye egészen Kisvárdáig tartott. Neve a török eredetű magyar Bors személynévből származhat. A földvár a Borzsa folyó két ága és a Tisza folyó közötti "sziget" kiemelkedő részén épült, a folyók mocsaras ártere jó védelmet biztosított. A vár az 1241-es tatárjárás idején pusztult el, ezután Borsova vármegye megszűnt, területének egy része a Beregi erdőispánságból kialakult Bereg vármegye része lett. Az új megyeszékhely először Nagybereg, később Beregszász lett. Az egykori vár kőépületeinek, ispáni épület, esperesi templom, stb., romjainak köveit Mezővári épületeihez használták fel. Az egykori földvár területe a közelmúltig temető volt.

 Mezővári, régi nevén Vári, nevét az ispáni várról kapta. A 14. század elején mezővárosi rangot kapott, sőt Károly Róbert felesége Erzsébet királyné a szabad királyi városokat megillető pallosjoggal is felruházta. 1566-ban a krími tatárok, 1657-ben a lengyelek, 1660-ban a törökök dúlták fel. 1703-ban Esze Tamás itt is zászlót bontott, Vári lakosai közül is sokan csatlakoztak Rákóczi fejedelem kurucaihoz. Református temploma a 15. században épült gótikus stílusban, sajnos a torony egyszerű zsindelyfedése helyett barokk bádogsisakot visel már. Lakosságának több mint 80 %-a ma is magyarnak vallja magát.  

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /