Léva
Léva a 10.-12. században a közeli Bars várispánság várnépeinek lakóhelye volt. Bars vármegye nevét minden bizonnyal első ispánjának nevéről kapta. Első említése 1075 Borsu. A török eredetű szó jelentése: erős.

Léva neve is személynévi eredetű, a Lőrinc személynév szláv változatából keletkezett magyar névadással. Első fennmaradt írásos említése: 1156: villa Leua. A várdombon egykor erődített kelta település volt. 1241-ben a mongolok elpusztították a barsi föld-fa szerkezetű ispáni várat, helyette építtette IV. Béla a lévai sziklára az új ispáni kővárat. Ettől kezdve a török időkig Léva lett Bars vármegye központja. Az Árpádház kihalása után a várat, mint a felvidéki várak nagy részét Csák Máté birtokolta, s csak halála után tudta Károly Róbert visszaszerezni. Az 1440-es években a Felvidéket dúló huszita zsoldosok nem tudták elfoglalni. Mohács után Léva fontos végvár lett, a három részre szakadt országban többnyire habsburg fennhatóság alatt volt. 1544-ben a törökök éjszakai támadással elfoglalták a külső palánkvárat de Balassa Menyhért megfutamította őket, majd a közeli várakból érkező csapatokkal összefogva a közeli Szalkánál nagy győzelmet arattak a törökök felett. 1559-ban Dobó István kapta meg a várat, 1602-ig a Dobó család fiági kihalásáig a Dobó családé volt. 1605-ben Bocska István, 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem csapatai előtt nyitotta meg a vár kapuit a helyőrség. 1640-tól a Csáky, 1660-tól az Eszterházy családok birtokolták. 1663-ban elfoglalták a törökök, de már a következő évben visszafoglalták a császáriak. 1682-ben rövid időre megszállták Thököly Imre kuruc lovasai. 1702-ben Lipót császár parancsára több helyen robbantották a védműveket, de még elég jó állapotban maradt. 1703-ban Ocskay kurucai foglalták el. 1708-ban a kihátráló kurucok felgyújtották. 1970-ben kezdték meg a restaurálást és a régészeti feltárásokat, a várban múzeum is van. / Ott jártunkkor, 2004-ben a dolgozók nem beszéltek magyarul, de előkeresték a főnököt, aki egy kedves magyar hölgy volt és végig vezetett bennünket a múzeumban./

A város egyéb látnivalói: Plébániatemplom, egykori Ferences templom, Református templom, barokk stílusúak. A város legrégebbi településhelyén, a Baratka dombon a 12. századi erődmaradvány és a románkori templom romjai láthatók.

Léva Trianon előtt gyakorlatilag színmagyar város volt. 1945-47-ben a magyar lakosság nagy részét deportálták, kitelepítették. 2001-ben a magyarok aránya már csak 12 % volt a 36 ezres városban. / Az elszlovákosítás napjainkban is folyik, pénzadománnyal is ösztönzik az északon lakó szlovákok délre települését ! /

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /