Királyhelmec
Királyhelmec a Bodrogköz legnagyobb városa, központja. Első írásos említése: 1214: praedium Helmech. Neve valószínűleg keleti szláv eredetű, holm, holmec, domb, dombocska, kis domb jelentésű. Királyi birtok, majorság lehetett, melyet a leleszi prépostság kapott meg. A mongoljárás után ismét uralkodói birtok, település. 1323-ban Károly Róbert király Ákos nembeli Micz bánnak adományozta. A XIV. században több család is birtokosa, részbirtokosa volt, 1403-tól 1526-ig fő birtokosai a Pálócziak. 1461-ben már mezőváros: oppidum Helmec. 1526 után Perényi Péter birtoka, ő építette a várkastélyt, valószínűleg a korábbi udvarház helyén. Királyhelmecen jelentős volt a szőlő és bortermelés, a várkastély alatt komoly pincerendszer volt, ennek egy része ma is meg van, étteremként működik. Az erődítményt 1558 után a labancok lerombolták. A XVII. században időnként az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott, I. Rákóczi György özvegye Lórántffy Zsuzsanna épített kastélyt, jelenleg iskola.

Trianon előtt Királyhelmec 2725 lakosból 2719 magyar volt, 100 %. A többi felvidéki magyar településsel együtt elcsatolták a mesterségesen kreált Csehszlovákia nevű képződményhez. 1938-ban az első Bécsi döntéssel visszakerült az Anyaországhoz, de 1945-től ismét Csehszlovákiához, majd 1992-től pedig Szlovákiiához tartozik. Ma is őrzi magyarságát, 2011-ben 7698 lakosából 5670-en vallották magukat magyarnak, 74 %. A főtéren állították fel Szent István, Szent Imre, Szent László, Petőfi Sándor szobrait, valamint a millenniumi díszkutat. / Fotók: 2014./    

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni. / Nyitóoldal: www.magyarorszag-szep.hu  /