Divény
Divény első okleveles említése 1213-ból maradt fenn, ekkor még csak birtokként említik. Kővárát a tatárjárás után építette Tomaj nembeli Dénes fia Dénes nádor. 1310-1321 között Csák Máté birtokolta. A 15. század közepén a husziták is megszállták, tőlük 1462-ben kerül vissza Mátyás királyhoz. A 16. század közepén már a Balassa családé, ők megerősítik, ekkor épül a felső várat védő olaszbástya is. 1575-ben elfoglalták a törökök, ez volt a legészakibb váruk. 1593-ban foglalták vissza a Teuffenbach és Pálffy Miklós vezette királyi csapatok. A 17. század közepén Balassa Imre várúr innen fosztogatta a környéket, még a vasvári békét is megszegte, amikor megtámadott egy török kereskedelmi szállítmányt. 1666-ban fogságba vetették, de rövidesen kiengedték. Elkobzott vára helyett a vár alatt épített egy négy saroktornyos óolasz bástyás várkastélyt, majd lekaszaboltatta a császári helyőrséget és visszafoglalta várát. 1674-ben mintegy 4.000 fős császári had hiába ostromolta, nem tudta bevenni a rablólovag várát, végül 1679-ben foglalták el. Ekkor fel is robbantották, azóta romos, bár a 70-es években történt némi helyreállítás. 1686-ban Divény birtokát a várrommal, a reneszánsz várkastéllyal és a mintegy 50 jobbágyfaluval a Zichy grófok vásárolták meg. A várkastélyban egészen a 20. század elejéig az ő gazdasági tisztségviselőik laktak. 2004-ben a kastély üresen, elhagyatottan állt. Divény falunak 1910-ben 1278 lakosa volt, 1096 szlovák, 154 magyar.  

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /